Introdukzioa

Fisika atomiko eta molekularreko gazteen jardunaldiak, “Jornadas de Jóvenes Investigadores en Física Atómica y Molecular J2IFAM” delakoa doktorado eta posdoktotradoko ikasleei haien ikerketei buruz elkarrizketatu eta bizitza profezionalean haztea posible egiten du. Oinarrizko fisika “CSIC” institutuko fisika atomiko eta molekularraren departamenduaren barruan J2IFAM-a 2008an jaio zen, geroztik urtero ozpatutako kongrezua izan da Espaniar entatu osoan zehar dauden unibertsitate desberdinetan: Universitat de Barcelona (2010), Universidad de Santiago de Compostela (2011), Universidad de Granada (2012) eta Universidad Complutense de Madrid (2013). Aurten egingo den edizioa, VI J2IFAM, Euskal Herriko Unibertsitateko Leioan duen kanpuzean izango da. Lehenago engindako edizioetan bezala, aurten, bai 20 minutuko itzaldiez edo posterraren bidez egin ahal izango dira lanen aurkezpenak.

Konferentzien gaiak:

Izena ematearen gastoak

Hasiera batean ez daude inskripzio gastorik. Baina eska dakioke kantitate txiki bat aurrekontura moldatzeko.